środa, 30 września 2020 r.
Strona główna Programy profilaktyczne Jak radzić sobie z własną złością?
Jak radzić sobie z własną złością? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 sierpnia 2009 07:55


Oferujemy Państwu zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,  mające na celu zapoznanie uczestników i wyuczenie ich akceptowanych form wyrażania swojej złości, zaprezentowanie skutecznych metod asertywnej komunikacji  i rozwiązywania konfliktów.

Agresja rozumiana jako zachowanie, polega na niszczeniu przedmiotów, wyrządzaniu szkody innym lub samemu sobie (autoagresja). Można wyróżnić agresję słowną (werbalną i niewerbalną) i fizyczną. Agresja słowna przybiera formę wypowiedzi napastliwych, szkodzących lub poniżających, skierowanych do osoby będącej przedmiotem agresji i występujących w jej obecności (grożenie, straszenie, odpędzanie). Agresją słowną są też wypowiedzi mające wyrządzić przykrość lub szkodę osobie stanowiącej przedmiot agresji, skierowane do osób trzecich a nie bezpośrednio do osoby, której to dotyczy (wypowiedzi napastliwe, krzywdzące, poniżające, „poza plecami”).
Agresja fizyczna, oprócz przemocy, czyli agresji skierowanej na inne osoby, obejmuje zachowania napastliwe i destrukcyjne, mające  za przedmiot rzeczy, które wskutek ataku ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu (wandalizm). Do zachowań destrukcyjnych należy darcie, rzucanie, uderzanie, kopanie, wyważanie, wybuchy złości, niszczenie lub uszkodzenie rzeczy: psucie, darcie, brudzenie, wybijanie szyb.
Odróżniamy także „małą” i „dużą” agresję. O ile groźne formy agresji, eskalujące do zachowań przestępczych, wywołują częstą i stanowczą reakcję społeczną, to zachowania  agresywne o małym nasileniu, są często traktowane obojętnie. Takie formy jak spóźnianie się, bieganie w szkole po korytarzach i schodach, popychanie innych, malowanie ścian, śmiecenie, plucie na podłogę – są początkiem bardziej nasilonych i groźniejszych form agresji.
W ostatnich latach spojrzenie na agresję uległo zmianie. Badania Bandury i innych wykazały, że agresja jest zachowaniem wyuczonym, którego uczymy się poprzez obserwację, naśladowanie, bezpośrednie doświadczenie i powtarzanie. W związku z tym, można mówić o trzech głównych tzw. „szkołach agresji”: domu rodzinnym, szkole i mediach.
W domu rodzinnym agresja zaczyna się od obserwowania przez dziecko kłótni i bójek rodziców, fizycznego karania dziecka, znęcania się nad nim.
Drugim miejscem nauki agresji bywa szkoła. Wiąże się to z agresywnym charakterem nieformalnych grup rówieśniczych, a także agresywnym zachowaniem się nauczycieli.
Agresji uczy nie tylko szkoła i dom, ale także media. Przedstawiona w gazetach, książkach, komiksach, filmach, grach komputerowych wywołuje zróżnicowane efekty.


Uczniowie uczestniczący w zajęciach warsztatowych dowiedzą się m.in. czym jest agresja, przemoc fizyczna i psychiczna, czy złość jest agresją?, jak radzić sobie z własną złością?, jak unikać sytuacji niebezpiecznych?

Szczegółowe cele zajęć:

- rozpoznawanie przyczyn wściekłości i agresji,
- opanowanie i przezwyciężanie negatywnych uczuć,
- rozumienie siebie i innych,
- budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości,
- integracja klasy,
- wykształcenie u uczestników postawy asertywnej,
- nauczenie podejmowania właściwych decyzji i brania odpowiedzialności za swoje zachowania,

Podczas zajęć wykorzystane są następujące techniki i metody pracy z grupą:
- dyskusje z elementami wykładu,
- gry i zabawy grupowe,
- psychodrama,
- burza mózgów.

Zajęcia prowadzone są przez 2 profesjonalnych trenerów.


Więcej informacji udzieli Państwu:
Bartosz Zabrocki - tel. 94 342 56 27, 94 342 36 16

FORMULARZ  KONTAKTOWY

 
szkolenia dla pracowników oświaty, doradztwo rodzinne w Koszalinie, rady pedagogiczne, imprezy integracyjne, ośrodek metodyczny w Koszalinie