Młodzież wolna od uzależnień Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 sierpnia 2009 07:54

Program profilaktyczny autorstwa Ośrodka Metodycznego KKWR w Warszawie Filia w Koszalinie, który przeznaczony jest do realizacji   w zespołach klasowych szkół podstawowych (klasy 4-6,) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Treści i forma zajęć są dostosowywane do wieku uczestników.

Celem zadania jest wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży i dzieci, uczących postaw  i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.
Cele terapeutyczne:

 • - Dostarczanie młodzieży doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści oraz doświadczeń,
 • -Odreagowanie przez uczestników napięć emocjonalnych,
  - Aktywne uczenie uczestników nowych umiejętności psychologicznych,
  - Dotarcie do grup podwyższonego ryzyka – dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i wskazanie im właściwych wzorców, norm i postaw moralnych, - Ochrona dzieci i młodzieży przed kolejnymi urazami psychicznymi,
  - Usprawnianie relacji rodzic – dziecko.


Cele edukacyjne:

 • - Nauczenie uczestników rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami,
 • - Nauczenie młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych w sposób nie destrukcyjny, akceptowalny społecznie, bez sięgania poi środki psychoaktywne,
  - Budowanie w młodzieży postawy asertywnej, nauczenie ich odmawiania, gdy ktoś proponuje im sięganie po środki psychoaktywne, 
  - Zaznajomienie uczestników z mechanizmami uzależnień,
  - Nauczenie młodzieży pełnienia określonych ról społecznych,
 • - Uczenie młodzieży  właściwej komunikacji interpersonalnej,
 • - Wskazanie  młodzieży alternatywnych i nieznanych im dotychczas sposobów spędzania czasu wolnego,
 • - Zmniejszanie szkód wynikających z zażywania alkoholu i innych substancji przez osoby  z otoczenia młodych ludzi -dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej,
 • - Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia,

Zajęcia ułożone są w moduły (każdy po 2 godz. lekcyjne), których ilość uzależniona jest od potrzeb danej grupy, prowadzone są przez 2 profesjonalnych trenerów.

Cena jednego modułu 350 zł (plus ewentualny dojazd do placówki).

Osoba do kontaktu Bartosz Zabrocki tel. 94 342 56 27, 94 342 36 16

FORMULARZ  KONTAKTOWY