środa, 30 września 2020 r.
Strona główna Programy profilaktyczne NOE
NOE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 sierpnia 2009 07:51

Program profilaktyczny "Noe",  rekomendowany przez Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej MENiS. Skierowany do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych.
Cele programu:

1. Zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol.
2. Uzyskanie nadziei, że osobom żyjącym z problemem alkoholowym (a głównie dzieciom alkoholików) można udzielić wszechstronnej pomocy oraz zdobycie motywacji do skorzystania z pomocy oferowanej przez pobliskie placówki.
3. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał).
4. Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym ("sztuki odmawiania").
5. Promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.

Część pierwsza (tzw część bazowa) ma postać mityngu-happeningu-dramy, w czasie których zespół prowadzący spotyka się z  grupą młodzieży (zwykle 70-100 uczniów) i ewentualnie obecnymi pedagogami. Jest to tzw. bazowa część programu, na której czasem realizatorzy poprzestają. W części tej wyróżnić można trzy podstawowe zakresy tematyczne, poświęcone kolejno Prawdzie, Miłości i Wolności.
O tych ogólnoludzkich wartościach rozmawia się w kontekście kontaktów ludzi z substancjami psychoaktywnymi. Program, jako jedyny w Polsce, oparty jest na autentycznych świadectwach osób dotkniętych problemem alkoholowym trzeźwego alkoholika, dziecka żyjącego w rodzinie z problemem alkoholowym oraz abstynenta, który podjął wolny wybór nie korzystania ze środków zmieniających świadomość. Dlatego też program, oprócz dostarczenia konkretnej wiedzy, wyzwala dużą ilość emocji i dlatego z całą pewnością skuteczniej wpływać może na zmianę postaw młodzieży. Ta część programu trwa ok. 4 godzin dydaktycznych.

Część druga przeznaczona jest dla rodziców i dzieci (spotkanie wspólne), albo w częściej realizowanych wariantach- osobno dla rodziców i dzieci. Ukierunkowania jest na poprawę relacji rodzic-dziecko, usprawnienie komunikacji, a jednocześnie włączenie rodziców w system oddziaływań profilaktycznych. Dostarcza niezbędnej wiedzy o konsekwencjach korzystania z alkoholu przez młodzież: bezpośrednich i pośrednich lub odroczonych (często w ogóle nieuświadomionych przez młodzież oraz rodziców).
Ma formę jednorazowych spotkań z dużą grupą dzieci oraz rodziców i (lub) uczniów. Spotkania prowadzi również odpowiednio przygotowany zespół. Część druga trwa najczęściej 3-4 godzin dydaktycznych. W razie potrzeby zespół spotyka się również z nauczycielami na krótkich zajęciach edukacyjnych związanych z programem "Noe" (ok. 1-2 godzin).
Cały program "Noe" (3 spotkania z młodzieżą, jedno z rodzicami i ewentualnie jedno z nauczycielami) trwa więc 9-10 godzin dydaktycznych, (8-9 godzin bez spotkania z nauczycielami).
Na koniec każdego spotkania uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną, dotyczącą odbioru przez nich programu.

Więcej informacji udzieli Państwu:

Bartosz Zabrocki - tel. 94 342 56 27, 94 342 36 16

FORMULARZ  KONTAKTOWY

 

 
szkolenia dla pracowników oświaty, doradztwo rodzinne w Koszalinie, rady pedagogiczne, imprezy integracyjne, ośrodek metodyczny w Koszalinie