środa, 30 września 2020 r.
Strona główna Szkolenia Oświata
Lista szkoleń
   Wyświetl: 
1 Praca z rodzina biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce socjalizacyjnej - 24 h
2 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
3 Kurs przygotowawczy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży” – 10 h
4 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 36 h
5 Problematyka przemocy wobec małego dziecka - profilaktyka i interwencja – 16 h
6 Doskonalenie umiejętności wychowawczych z elementami treningu interpersonalnego – 16 h
7 „Język żyrafy”- zasady i techniki konstruktywnej komunikacji – 20 h
8 Podstawy pracy z dzieckiem wykorzystanym seksualnie – 20 h
9 Przemoc rówieśnicza – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc – 20 h
10 Jak utrzymać dyscyplinę w klasie – 10h
11 Dziecko z tikami i zespołem Tourette`a – 16 godzin
12 Samobójstwa dzieci i młodzieży – profilaktyka, interwencja, pomoc – 20 h
13 Rozwiązywanie problemów szkolnych dzieci i młodzieży – 15 h
14 Dar radzenia sobie z ADHD – 8 h
15 ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi – 16h
16 Zachowania opozycyjno – buntownicze – 16h
17 Nadużycie seksualne dzieci i młodzieży – 8 h
18 Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - 8h
19 Autyzm wczesnodziecięcy – 8 h
20 Zespół Aspergera – dziwne dzieci – 8 h
21 Choroby i dysfunkcje psychiczne dzieci i młodzieży – 8 h
22 Podmiotowość dziecka w procesach decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz instytucje edukacji i wychowania – 6 h
23 Sekrety interpretacji tekstu – recytacja – 8 h
24 Gry dramowe i zabawa w teatr (nauczyciele przedszkolni) – 10 h
25 Drama - sposób na samopoznanie i twórcze działanie – 10 h
26 Animacja teatru szkolnego – 20 h
27 Skuteczny nauczyciel (Budowanie prawidłowych relacji… wersja rozszerzona) - 16h
28 Bajki terapeutyczne i relaksacyjne jako narzędzia wspomagające rozwój dziecka – 16 h
29 Aktywne metody pracy z dzieckiem (muzyka, plastyka, taniec) – 16 h
30 Wykorzystanie dramy w nauczaniu – 16 h
31 Profilaktyka HIV/AIDS w szkole , placówce opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjnej -8h
32 Budowanie prawidłowych relacji nauczyciel – uczeń, wychowawca – wychowanek w oparciu o metodę T. Gordona i Dominacji – Submisji, - 8 h
33 Patomechanizmy zachowań przemocowych – 16h
34 Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w ramach programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców” – 40 h
35 Szkoła dla wychowawców wg programu Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 30 h
36 Pedagogika seksualna – 120 h (certyfikat edukatora seksualnego)
37 Doradca rodzinny - 270 h (certyfikat doradcy rodzinnego)
38 Socjoterapia – 120 h (certyfikat upoważniający do pracy jako socjoterapeuta)
39 Pedagog rodzinny – 120 h (certyfikat Pedagoga Rodzinnego)
40 Szkolenie dla kadry zarządzającej szkołą i placówką opiekuńczo – wychowawczą
 
szkolenia dla pracowników oświaty, doradztwo rodzinne w Koszalinie, rady pedagogiczne, imprezy integracyjne, ośrodek metodyczny w Koszalinie