środa, 30 września 2020 r.
Strona główna Szkolenia Pomoc społeczna
Lista - pomoc społeczna
   Wyświetl: 
1 Budowanie własnego wizerunku zawodowego Administrator
2 Rodziny zastępcze w systemie pomocy dziecku i rodzinie Administrator
3 Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych Administrator
4 Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce socjalizacyjnej Administrator
5 Bezpieczna więź jako czynnik chroniący. Profilaktyka przemocy i zachowań ryzykownych wśród dzieci – praca z dzieckiem i rodziną w paradygmacie przywiązania Administrator
6 Interdyscyplinarny model pomocy rodzinie i dziecku Administrator
7 Radzenie sobie ze stresem zawodowym i wypaleniem zawodowym Administrator
8 Budowanie prawidłowych relacji pracownik socjalny – klient pomocy społecznej Administrator
9 Patomechanizmy zachowań przemocowych Administrator
10 Szkolenia dla członków gminnych komisji przeciwdziałania przemocy w rodzinie Administrator
11 szkolenie dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Zgodnie z ramowym programem szkoleń dla członków GKRPA przygotowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Administrator
12 Budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o pracę zespołów interdyscyplinarnych Administrator
13 Szkolenie dla kierowników ośrodków pomocy społecznej Administrator
14 Praca z klientem pomocy społecznej Administrator
 
szkolenia dla pracowników oświaty, doradztwo rodzinne w Koszalinie, rady pedagogiczne, imprezy integracyjne, ośrodek metodyczny w Koszalinie